Masterprojekt

Afsluttende masterprojekt udarbejdet af Aksel Nielsen, Dyrlæge, Ølgod Dyrlæger

Sammendrag

Udgangspunktet for unge nyuddannede faglærte kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd er afhængig af konteksten.
Ved beskrivelse af ”ekstreme” velfærdsmæssige situationer, som de selv har oplevet, tager de udgangspunkt i dyrets følelser.

Ved velkendte situationer fra deres dagligdag i kvæglandbruget tager de udgangspunkt både i produktionen/biologien og dyrets følelser ved vurdering af velfærdsforholdene. Antropomorfisme forekommer med nogen variation som udgangspunkt for beskrivelse af velfærdsforholdene.

De unge kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd afviger både fra de beskrevne typiske holdninger hos producenter i landbruget og fra de typiske beskrevne holdninger hos borgerne.

Dette er konkluderet på baggrund af interview af 8 nyuddannede faglærte kvæglandmænd fra Grindsted Landboskole.

Ved undersøgelsen blev der afdækket en interesse hos de unge kvæglandmænd for emnet dyrevelfærd, ligesom det er et emne, som de diskuterer med både kammerater og arbejdsgivere. De mener selv, de har fået øget indsigt i emnet under uddannelsen, ligesom flere nævner konkrete eksempler på holdningsændringer til emnet i løbet af uddannelsen. På den baggrund konkluderes det, at uddannelsen har betydning for de unge kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd.