Løbedrejning

Vi udfører operationer af løbedrejninger i stalden.

Venstresidig løbedrejning kan vi operere på 2 måder, den traditionelle operation, eller med kikkert.

Højresidige løbedrejninger kan kun opereres traditionelt.