Digital dermatitis

Udarbejdet oktober 2013 af Aksel Nielsen, Dyrlæge, Ølgod Dyrlæger

Indhold

Forekomst

Klinik

Ætiologi

Adfærds- og velfærdspåvirkning

Disponerende faktorer

Behandling

Forebyggelse

Love og regler med betydning for malkekoen, der lider af digital dermatitis

Dyreværnsloven

Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr

Lov om hold af mælkekvæg og afkom af malkekvæg

Konklusion vedr. lovgivningen

Generel konklusion

Litteratur