Indfangning af vilde kreaturer

Er du i den uheldige situation, at et kreatur er kommet væk fra flokken og er så vild, at den ikke kan drives tilbage, kan vi måske være behjælpelig med indfangningen, nemlig via bedøvelse med narkosegevær.
Vi anvender et Dist-inject gevær, hvormed der bliver affyret en pil ladet med bedøvelsesmiddel.

Tidsforbruget ved indfangning af vilde kreature kan variere meget, hvorfor vi fakturerer udfra det reelle tidsforbrug, ligesom medicin og andet materiale skal betales.

Ring evt. for at drøfte situationen.

Vi kan også være behjælpelig med skydning af vilde kreatur til slagtning eller aflivning.

Gevær til bedøvelsespile

Pile hvori der kommer bedøvelsesmiddel, samt patroner